lembaga pelesenan industri pembinaan florida

Akta Berkenaan Industri - CIDB

Akta 520 - Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Muat . Akta 118 - Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan & Perlesenan) 1966, Muat.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan -

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) adalah agensi kerajaan Malaysia ditubuhkan di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia.