produk pengkompaunan komposit luaran

visi misi rasional kulit - KPKT kpkt.gov.my/./Laporan_Tahunan.at_KPKT_2009.aktiviti pengkompaunan dan pendakwaan ke atas pemaju perumahan yang.Meningkatkan taraf kerja dan melicinkan aliran kerja dalaman dan luaran KPKT..ini ialah untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan berkualiti yang.